MENU
Aula_close Layer 1

Skolepsykolog

Skolepsykologens opgave er, sammen med de andre faggrupper i PPL, at være med til at sikre, at alle børn i Viborg Kommune trives og udvikler sig positivt.

Vi forsøger altid at tilpasse hjælpen efter barnets behov, og gøre det, der giver mening. Vi samarbejder altid med barnets skole eller daginstitution, så barnet og familien oplever sammenhæng.

Vi kan både hjælpe med at skabe forståelse for, hvorfor noget er blevet svært og komme med input til, hvordan tingene kan lykkes bedre fremover.

Vi giver både vejledning og sparring til de voksne, som børnene er sammen med i hverdagen i skoler eller institutioner, og giver også råd og vejledning til forældre eller børnene selv.

Pernille Hede Rømer
Skolepsykolog
+45 20686307
proe@viborg.dk