MENU
Aula_close Layer 1

Profil og undervisning

Egeskovskolens værdigrundlag:

På Egeskovskolen er der tillid til, at alle udviser engagement og påtager sig ansvar, i vores forpligtende fællesskab

 Egeskovskolen er det vores vision, at være skolen hvor:

 • Alle elevers faglige og sociale kompetencer udvikles optimalt.
 • Der tages udgangspunkt i enhver elevs forudsætninger og kompetencer.
 • Alle elever udvikler det bedste afsæt til livslang læring.  
 • Alle ansatte oplever kvalitet i deres arbejde.
 • Alle ansatte oplever faglig og personlig udvikling.
 • Alle indgår som en ansvarlig og engageret medspiller.
 • Alle relationer imellem mennesker bygger på respekt, anerkendelse og forståelse.
 • Der er plads til iderigdom, kreativitet og nytænkning.

 På Egeskovskolen er det vores mål:

 • Igennem differentieret undervisning, at tage udgangspunkt i elevens forudsætninger
 • Igennem evaluering, at kvalificere undervisningen for den enkelte elev
 • Igennem teamsamarbejde, at løse opgaverne i fællesskab og finde de bedste veje
 • Igennem kommunikation, at blive beriget og skabe forståelse