MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd

Forældreråd på Egeskovskolen

I hver klasse etableres et forældreråd. Forældrerådet består af 4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens elever.

Forældrerådet kan bestå af de forældre, der melder sig, eller man kan vælge forældrerådet ved at gå frem efter klasselisten, så alle elever bliver repræsenteret efter tur. Proceduren aftales i samarbejde med klasselæreren. Forældrerådet sidder som regel for en 2-årig periode.

Der foreslås valg efter hvert år, således at 2 forældre udskiftes hvert år. På denne måde undgår man, at et helt nyt forældreråd skal etableres ved valget.

Forældrerådet har til opgave at planlægge 1-2 arrangementer for klassen om året. Forældrerådets arbejde består i at planlægge aktiviteter for klassen, som er med til at styrke trivslen i klassen og blandt forældrene. En god trivsel i klassen hænger sammen med et godt samarbejde mellem forældrene, så derfor er det vigtigt, at klassen og klassens forældre støtter op om forældrerådets arbejde.

Forældrerådet står for planlægningen af arrangementerne, men det er en god ide at få hjælp fra andre forældre, og det er vigtigt at melde klart ud, hvilke opgaver, man gerne vil have hjælp til. Man kan vælge at lave de fleste arrangementer for flest mulige deltagere, således at:

·  Arrangementet er for hele familien. Enkelte arrangementer kan være uden søskende.

·  Arrangementet varer 2-3 timer.

· Ved fællesspisning medbringer hver familie en ret til tag-selv-bord.

·  Arrangementet (entré eller billetpris) skal ikke være for dyrt, men

der må gerne tages ”overpris” for mad og drikke, så der spares op til

klassekassen.

·  Arrangementet kan foregå i nærområdet.

Forældrerådet bestyrer klassekassen – Her samles penge ind til klassen til brug ved f.eks. arrangementer for eleverne, ting til klasseværelset og eventuelt gaver til klassens lærere ved lærerskifte eller lignende.