MENU
Aula_close Layer 1

Skolen og forsikringer

Forsikring

Da skolen ikke har tegnet kollektive forsikringer, er der to forsikringstyper, som hjemmene bør sikre sig er i orden.

Det drejer sig om indbo-/ansvarsforsikring (basisforsikring, familieforsikring), der dækker den skade, man har forvoldt, når man er erstatningsansvarlig. Ligeledes dækker denne forsikring, hvis man får stjålet ting på skolen (simpel tyveri dog undtaget).Den anden type forsikring er familie-/børneulykkesforsik-ring, der dækker alle ulykkestilfælde, der giver varige mén – herunder tandskader.

Det er desværre skolens erfaring, at mange elever ikke er dækket ind af disse to forsikringstyper. Næsten alle familier har forsikret deres indbo – ca. to tredjedele ikke deres børn.

Læs mere i folderen: Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar her