MENU
Aula_close Layer 1

Skolens historie

Egeskovskolens historie

Helt tilbage i 1962 vedtog det daværende Bjerringbro Sogneråd, at der skulle bygges en ny skole mellem Bjerring og Bjerringbro, da der i dette område var planlagt et stort nyt boligområde – det, der i dag kaldes ”Digterkvarteret”.

I forbindelse med kommunesammenlægningen, der trådte i kraft 1. april 1970 blev der indgået en aftale med ”Midtjyllandsplanen” om opførelse af skolen, og et projekt af arkitekt Henry Nielsen, Kjellerup, blev vedtaget. Vestre skole, som skolen hed i byggeperioden, blev dermed den sidste skole, der blev bygget efter Midtjyllandsplanen, som var et samarbejde mellem skoledirektionerne i Viborg og Randers amter. Skolen blev taget i brug i august 1972, og kort tid før havde den fået navnet Egeskovskolen. Der var ca. 400 elever og 30 lærere, da skolen startede. Elever og lærere kom fra 3 nedlagte skoler, nemlig Bjerringbro Realskole, Bjerring skole og Hjermind skole. Desuden blev specialklasseeleverne overflyttet fra Nordre skole sammen med deres lærere. Senere er skolen blevet udbygget 2 gange. Første gang i forbindelse med sammenlægningen med Nordre skole i 1999. Efter sammenlægningen blev den nuværende indskolingsafdeling længst mod øst bygget – indviet i 2000 – og en omfattende renovering af resten af skolen påbegyndtes, således at der blev plads til at overflytte eleverne fra Nordre skole. 

I 2002 blev specialklasseafdelingen længst mod vest taget i brug, og skolen fik dermed det udseende, den har i dag.

Oversigt over skolens inspektører: 

Ernst Pedersen: 1.08. 1972 – 1.08 1980
Hans Kristian Didriksen:  1.08. 1980 – 1.10 1990
Jens Godiksen:      1.08. 1991 – 1.08 1995
Jørgen Bruun Jepsen (konstitueret): 1.08. 1995 – 1.02. 1996
Jørgen Anker Nielsen:    1.02. 1996 – 1.11. 2006
Jakob Stemann Funk:   1.11. 2006 – 1.08. 2008
Steen Andersen (konstitueret):    1.08. 2008 – 1.11. 2008
Frank Dissing Jensen:  1.11. 2008 – 28.02 2019
Søren Thomsen (konstitueret)    1.03 2019 - 31.05 2020
Karina Degryr Thomsen 1.06 2020 -