MENU
Aula_close Layer 1

UU-vejledning

UU-vejledning Vejledningsaktiviteterne på Egeskovskolen varetages af UU-vejleder Else-Birgitte Blichfeldt

Vejledningen i specialklasser varetages af UU-vejleder Dorthe Østergaard Pedersen/ E-mail: dp1@jobcenterviborg.dk

UU-vejlederens arbejde er mest knyttet til de ældste årgange på skolen: 7. – 9. årgang. Gennem forskellige vejledningsaktiviteter er målet, at den enkelte har et solidt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af ungdomsuddannelse. Et vigtigt element i vejledningen er, at den unge bliver bevidst om egne forudsætninger, muligheder og evner for at træffe et realistisk valg.

Følgende aktiviteter indgår i vejledningen:

 • Uddannelses- og erhvervsorientering (gennemgang af ungdomsuddannelserne)
 • Deltagelse ved forældremøder i 7. årgang
 • Spørgeskemaundersøgelse vedrørende skole, fritid og fremtid for 7. årgang.
 • Opfølgning sammen med klasselæreren/kontaktlæreren
 • Foreløbig uddannelsesplan for 8. årgang
 • Vurdering af uddannelsesparathed for elever, som IKKE skal i 10. klasse
 • Uddannelsesplan og elektronisk tilmelding til 10. klasse og ungdomsuddannelserne for 9. årgang
 • Vejledningssamtaler med elever i 8. og 9. årgang, der ikke er uddannelsesparate. De resterende får kollektiv vejledning og hjælp fra vejledere ved e-vejledningen
 • Introduktionskurser – besøg på forskellige ungdomsuddannelser i 8. årgang
 • Brobygning for elever i 9. årgang, der er vurderet ”ikke uddannelsesparat”
 • Praktikudsendelse
 • Uddannelsesmesse for forældrene og de unge.
 • Hjælp til det timeløse fag ”Uddannelse og job”
 • Opsøgende vejledning af unge til det fyldte 18. år - unge under 18 år har pligt til uddannelse, arbejde eller anden aktivitet, hvis ikke ungeydelsen skal frakendes.
 • Unge over 18 år, som har gennemført en ungdomsuddannelse har mulighed for at henvende sig, hvis de ønsker vejledning.
 • Kontakt til unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde.

UU-vejlederen er tilknyttet Jobcenter Viborg. UU-vejleder Else-Birgitte Blichfeldt er tilknyttet Egeskovskolen, Bøgeskovskolen & Houlkærskolen
Jeg vil oftest være på:
Egeskovskolen - mandag
Bøgeskovskolen - tirsdag
Houlkærskolen - onsdag
Torsdag og fredag vil være vekslende
Telefonnummer: 30 8589 11
E-mail: ehb@jobcenterviborg.dk
Jeg kan også kontaktes gennem skolens intranet.